Kalite Yönetim Birimi

"Sürekli iyileşme ertelenmiş mükemmellikten daha iyidir."  Mark Twain

 

 

Hastanemiz hizmetlerine; etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumunu temel alan anlayışın yerleştirilmesi amacıyla 2003 yılında başlanan kalite çalışmaları sürekli iyileşme felsefesi ile devam etmektedir. 

 

01.03.2011 Tarih ve 9489 sayılı  Sağlıkta Kalite ve Performans Yönergesi doğrultusunda devam eden  faaliyetlerimizden başlıcaları;  

 

• Hastane hizmet kalite standartları çalışmaları gereği; tüm çalışanların görev tanımlarının yapılması, işleyişi tanımlayan prosedür ve talimatların hazırlanması, dokümanların ve kayıtların kontrolü,

 

• Hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi, 
• İndikatör yönetimi,
• Öz Değerlendirme sürecinin yürütülmesi,
• Güvenlik raporlama sisteminin takibi,
• Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
• Hasta-çalışan ve tesis güvenliği çalışmaları,
• Eğitim faaliyetleri,
• Çalışan ve hasta memnuniyet anketleri,
• Başvuranların şikâyet ve önerilerinin analizi,
• İzleme ve ölçmeye yönelik veri analizi ile sürekli iyileştirme faaliyetleri. 
• Hizmet kalite standartlarının hastanemizde yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesinin sağlanması.

 

 

                                                         KALİTE SORUMLUSU

                                                           

                                               Uzm.Dr.Emre Samim ÇULHA

                                              Hastane Yöneticisi - Başhekim

 

 

                                                    KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

                                                              Fatma ŞİMŞEK

                                                         

                                            

 

                                        KALİTE YÖNETİM BİRİM ÇALIŞANLARI

                                                        

                                                Uzm.Dr.Emre Samim ÇULHA

                                               Hastane Yöneticisi - Başhekim

 

                                                         

                                                 

                                                       Hediye DİLMEN

                                           Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü          

                                                      

                                                               Fatma ŞİMŞEK

                                                        Kalite Yönetim Direktörü

 

                                                         Seray ASLAN

                                                   Enfeksiyon Hemşiresi

 

                                                           Seray ASLAN                                                           

                                                        Eğitim Hemşiresi