Tıbbi Sarf Depo

Tıbbi Sarf Depo birimi, hastanemizin sarf mazlemelerinin temin edilmesi, birimlere ihtiyaca göre dağıtılması, fatura girişlerinin yapılması HBYS ve MKYS sistemlerine girişlerinin yapılması gibi işlemleri yürüten ve planlamasını sağlayan birimdir.

 

Sorumlu Personel

Musa GÜNSEL