Yangın Tatbikatı

          Hastanemiz 2015 yılı yangın tatbikatı büyükşehir itfaiye ekbininde katkılarıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.