Idari Birimler

• Idari Birimler

 Muhasebe, Satın Alma, İnsan Kaynakları ve Özlük İşleri, Döner Sermaye, Faturalama Birimi, Istatistik, Tasinir Kayit Kontrol, KYM-Enfeksiyon Kontrol